Certificeringen

Stilstaan is geen optie in ons vak. De ontwikkelingen gaan snel op het gebied van techniek, duurzaamheid en veiligheid. We gaan hier volop in mee, omdat we geloven dat dit leidt tot het meest efficiënte en duurzame resultaat. Voor jou als klant, maar ook voor mens, maatschappij en omgeving.

Onze duurzame footprint vind je terug op vrijwel elk vlak. Op de eerste plaats natuurlijk de duurzame projecten die we opleveren. Hierbij de kijken we altijd hoe we verspilling van energie tegen kunnen gaan en groen afval kunnen recyclen. Daarnaast werken we uitsluitend met groen gereedschap en een duurzaam wagenpark, zodat we de omgeving verfraaien zonder het te belasten.

Als duurzame organisatie staan we geen moment stil en hechten we veel waarde aan een grondige aanpak. Zowel in het veld als bij onze interne bedrijfsvoering. Daarom laten we ons regelmatig bijscholen en zorgen we dat we altijd voldoen aan de laatste richtlijnen. Het bewijs hiervan vind je in de diverse certificaten die we bezitten.

VCA**

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een veelzijdig en uitgebreid programma dat bedrijven helpt om veilig, gezond en milieuvriendelijk te werken, met als doel om het aantal ongevallen te verminderen. VCA is van meerwaarde voor bedrijven die veilig, gezond en milieuvriendelijk werken belangrijk vinden en hierin structureel willen verbeteren en investeren.

Groenkeur Groenvoorziening

Het Groenkeur-certificaat BRL Groenvoorziening is gericht op groenvoorzieners die actief zijn voor overheden en het bedrijfsleven. Deze sectoren hechten waarde aan Groenkeur, omdat kwaliteit een kritische factor vormt voor bestendig beheer van openbaar groen. De kwaliteit van het certificaat BRL Groenvoorziening heeft als basis ISO 9001:2015 met aanvullende eisen op het gebied van veiligheid en meetbare vakbekwaamheid.

Groenkeur Groenvoorziening is gericht op onderstaande werkzaamheden voor openbare- of semi-openbare ruimten:

 • ontwerp en advies groenvoorzieningen
 • aanleg groenvoorzieningen
 • onderhoud en beheer groenvoorzieningen

Meer informatie lees je hier

Groenkeur Boomverzorging

De beoordelingsrichtlijn Groenkeur BRL Boomverzorging voldoet aan alle eisen uit de ISO 9001:2015. Dit bedrijfscertificaat richt zich op de volgende dienstverlenende werkzaamheden:

 • boomplanten en verplanten
 • boomonderhoud
 • vellen en rooien van bomen
 • boomadviezen
 • ontwerpen met bomen

Meer informatie lees je hier

ISO 9001

ISO 9001 is dé wereldwijd erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Met meer dan 1,1 miljoen certificaten wereldwijd helpt ISO 9001 organisaties aan te tonen dat zij consequent producten en diensten kunnen leveren die voldoen aan de gevraagde kwaliteit van klanten. Het is ook een middel om processen te stroomlijnen en ze daarmee efficiënter te maken.

Erkend leerbedrijf

Een erkend leerbedrijf is een titel om trots op te zijn. Met deze erkenning tonen we aan dat we mbo-studenten opleiden tot professionele vaklui. Tot aanpakkers van de toekomst.

PSO trede 3

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het geeft inzicht in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

laanbomen aanplanten

CO2-prestatieladder

Naast bovenstaande certificeringen zijn we actief bezig om onze bedrijfsvoering te verduurzamen. Dit doen we aan de hand van de CO2-prestatieladder. Dit instrument stimuleert bedrijven tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Met een scherpe focus op energiebesparing, een efficiënt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie. De CO2-prestatieladder geeft ons en inzicht in hoe we de uitstoot verder kunnen terugdringen binnen onze projecten.

 • Klik hier voor het CO2 prestatieladder niveau 5 certificaat
 • Klik hier voor de beleidsverklaring
 • Klik hier voor de projectverantwoording CO2 gegunde projecten
 • Klik hier voor het archief emissie-inventarisatie t/m 2020
 • Klik hier voor het archief emissie-inventarisatie 2021
 • Klik hier voor het archief emissie-inventarisatie 2022
 • Klik hier voor de actuele emissie-inventarisatie (2023H1) en bijbehorende bijlage
 • Klik hier voor het actuele kwaliteitsbeleid met duurzaamheidsambitie 2023

Zie ook website publicatie van SKAO op www.skao.nl