Bomen rooien

Een boom gedijt het best in een gezonde bodem met voldoende voeding, water en ruimte. Zijn die voorwaarden niet ideaal? Dan gaat dit ten koste van de kracht, gezondheid en uitstraling van de boom. Daarom maken we altijd een bodemanalyse, voordat we een boom aanplanten. Daaruit blijkt of de grond geschikt is voor de boom en of er verbetering nodig is. Zo’n analyse voeren wij ook uit als een boom ziek is of niet de geplande ontwikkeling vertoont. Meestal kunnen we maatregelen nemen, waardoor de boom weer gezond wordt.

Wanneer

moet je rooien?

Er zijn verschillende redenen waarom we bomen rooien:

  • Omdat een boom ziek is.
  • Omdat de plaats waar de boom staat een andere bestemming krijgt.
  • Om de bomenstand in balans te brengen.
  • Om andere bomen de ruimte te geven om zich te ontwikkelen.
Rooien voor

gemeentes, bedrijven en particulieren

Wij werken voor diverse opdrachtgevers. Voor gemeentes bijvoorbeeld. Die houden exact de status van elke boom bij. Dat resulteert periodiek in een kaplijst, waarna we de opdracht krijgen om de klus te klaren. Uiteraard met respect voor de boom en met een scherp oog op veiligheid. Ook rooien we bomen voor bedrijven en particulieren. Vaak gaat om een enkele boom die ziek is of te veel schade heeft opgelopen.

Het frezen van

Stobben

Een stobbe is een boomstronk, ook wel boomstomp genoemd. Het is dat gedeelte van een boom dat niet gerooid kan worden, maar in de grond blijft zitten. Om te voorkomen dat de stobbe weer gaat uitlopen, dient ook de stobbe volledig te worden verwijderd. Dat heet het frezen van stobben. Dat doen wij snel en effectief, met materieel dat wij daar speciaal voor in huis hebben.

Kunt je een stobbe laten staan?

Ja, met name particulieren kiezen er regelmatig voor om een stobbe te laten staan. Dat vinden ze mooi, een lage stomp tussen de planten en struiken. Geen probleem natuurlijk. Overigens kunnen wij de stobbe wel degelijk weghalen zonder dat het veel impact heeft op de omliggende begroeiing.