Cultuurtechnisch werk

Onder cultuurtechnisch werk verstaan we het cultiveren van de bodem. Dat omvat alle grondwerkzaamheden die bij het aanleggen en onderhouden van openbaar en particulier groen komen kijken. Hiermee leggen we de vruchtbare bodem voor een optimale groei van al je groen.

We staan klaar voor al je

cultuurtechnisch werk

Wij verrichten alle voorkomende cultuurtechnische werkzaamheden. Zowel voor de overheid als voor bedrijven en particulieren. Onze meest voorkomende werkzaamheden zijn:

  • Egaliseren van ondergronden.
  • Inzaaien van grasvelden.
  • Maaien van speeltuinen, bermen en sportparken.
  • Schoonvegen van straten en bedrijfsterreinen.
  • Bestrijden van onkruid.
  • Spitten, frezen en profileren van grond.
Bijna alles met

eigen materieel

Met Jos Kanters Groenvoorziening kun je rekenen op een professionele partner voor al je cultuurtechnisch werk. We zijn aanpakkers van a tot z met een scherp oog voor omgeving, mens en milieu. Bovendien zijn we uitgerust met professioneel materiaal en hebben we een sterk netwerk van bevlogen partners. Ook zij zetten zich met trots en passie in voor jouw terrein. Zo werken we samen aan een groene omgeving, op de manier die bij past jou.