Faunatunnels

De groei van het aantal wegen betekent ook meer gevaarlijke situaties voor mens en fauna. Dieren steken de wegen over met alle gevolgen van dien. De effectieve oplossing zijn faunatunnels en amfibietunnels die we aanleggen onder de wegen. Deze bieden de dieren een veilige oversteek zonder het risico aangereden te worden.

Opdrachtgevers kunnen bij Jos Kanters Groenvoorziening rekenen op een totaalaanpak. We plaatsen in eigen beheer de tunnel, verzorgen de aansluiting en verzorgen ook het rasterwerk. Deze totaalaanpak stelt ons in staat om actief mee te denken voor de beste mogelijke oplossing, rekening houdend met alle factoren en betrokken partijen. Zo zorgen we voor de juiste oplossing, waarbij we de verkeershinder zoveel mogelijk beperken.

Aanpak en

tunnel op maat

De uitdaging bij de plaatsing van faunatunnels zit vaak in de complexiteit en onvoorspelbaarheid van de werkzaamheden. Je weet immers niet altijd wat je onder de grond tegenkomt. Het komt regelmatig voor dat we diep of specialistisch moeten boren. Hoe complex de praktijk ook blijkt, met onze ervaring weten we met elke situatie om te gaan.

Er zijn diverse soorten en mogelijkheden in amfibietunnels. Zo zijn deze uit te breiden met extra geleidingselementen bij de uiteinden van de tunnel, zodat de amfibieën goed de tunnel in worden begeleid. Ook kan de buis worden voorzien van een regenkap, zodat er geen regenwater in de buis terecht kan komen.