VTA controle

Jos Kanters Groenvoorziening is een erkend adres voor boomveiligheidscontroles. Tijdens zo’n VTA controle onderzoeken we de veiligheid van de boom, zodat de eigenaar aan zijn zorgplicht voldoet. Deze zorgplicht geldt voor iedere boomeigenaar. Het is ingesteld, zodat boomeigenaren hun bomen actief onderhouden en daarmee het risico op ongelukken, bijvoorbeeld door afbrekende takken, minimaliseren. Zo houden we samen onze leefomgeving veilig voor de maatschappij.

Wat betekent

VTA?

VTA betekent letterlijk Visual Tree Assessment. Het is een visuele inspectie van een boom door een deskundig persoon op dat gebied. Tijdens een controle letten we op de volgende punten:

  • Stam en stamvoet.
  • Takken en takaanzetten.
  • Kroon.
  • Bovengrondse wortels.
  • Schors.
  • Aanwezigheid van zwammen of reparatieweefsel.
Waarom

een VTA?

Een VTA geeft inzicht in de stabiliteit en afbreukrisico’s van een boom. Met de resultaten van een controle kun je een onderhoudsplan opstellen en onderbouwen of het verantwoord is om een boom of reeks bomen te laten staan. Bovendien heb je bij schade – zoals een ongeval dat ontstaat na het afbreken van een tak – het bewijs dat je aan je zorgplicht hebt voldaan.

Voor wie doen wij boomveiligheidscontroles?

We voeren VTA controles uit voor lagere overheden, particulieren en bedrijven. Voor iedereen die een stukje veiligheid wil borgen en daarnaast houvast wil hebben voor het opstellen van een snoeiplan. Het uitvoeren van VTA controles doen wij met eigen gediplomeerde mensen.