Amfibieën

Nederland is dichtbevolkt en kent drukke wegen. Daardoor is het een uitdagend leefgebied voor amfibieën. Met ons oog voor milieu en omgeving pakken we de handschoen op om de bestaande amfibieënstand in stand te houden. Dit doen we door ze via een veilige route van a naar b te geleiden met faunapassages en amfibieënafrasteringen.

Wat is een

Faunapassage?

Een faunapassage of -tunnel geeft amfibieën de mogelijkheid om veilig een weg over te steken. Om kikkers, padden, salamanders en wolratten naar zo’n oversteekplaats te begeleiden, plaatsen wij een amfibiegeleidewand. Dit is een HDPE kunststofplaat waarlangs de amfibieën lopen richting de faunapassage. Zo’n amfibievoorziening bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De amfibietunnel/faunapassage: een open of dichte tunnel onder de weg door.
  • De geleidewand: een kunststof of betonnen wand die de amfibie naar de tunnel leidt.
  • De aankleding daaromheen, zodat de tunnel en wand opgaan in het landschap.
Aanpakkers voor

amfibieën

De rol die we oppakken voor een gezond leefgebied voor amfibieën is breed. Wij ontwerpen amfibievoorzieningen, leggen ze aan en onderhouden ze. Dat doen we als hoofdaannemer, maar ook als onderaannemer. Bijvoorbeeld door alleen de faunatunnel of geleidewand aan te leggen of het groen eromheen te verzorgen.