Vleermuisschermen en Hop-over

Bij aanpassingen aan onze leefomgeving en infrastructuur kunnen we onze ogen niet sluiten voor de leefomgeving van de dieren. Dit geldt zeker voor vleermuizen. Ze ondervinden vaak hinder, doordat hun vliegroutes worden onderbroken. Bijvoorbeeld als gebouwen of bomen worden verwijderd die hun routebegeleiding bepalen. Om de vleermuizen te helpen, plaatsen we bij Jos Kanters Groenvoorziening vleermuisschermen.

Duurzame oplossingen

op maat

Een vleermuisscherm is een scherm van geweven doek of fijnmazig raster op hoogte. Hiermee bootsen we de geleiding van de gekapte bomen of gesloopte panden na. Dit scherm heeft vaak een tijdelijke functie, totdat de locatie een nieuwe bestemming heeft of nieuwe bomen tot wasdom komen.

 

Het is niet altijd mogelijk om een scherm te plaatsen, bijvoorbeeld als een nieuwe weg de route doorbreekt. In dergelijke gevallen kunnen we Hop-overs creëren. Dit doen we door nieuwe bomen te planten in grotere maten, zodat er direct weer geleiding is voor de vleermuizen en de vleermuis de nieuwe weg kan passeren door deze over te hoppen. Zowel bij vleermuisschermen als bij Hop-overs adviseren we de opdrachtgever over de slimste oplossing, uitgevoerd met de duurzame materialen die nodig zijn voor de levensduur van de constructie.