Waar wij voor staan

Als aanpakkers in groen hechten we veel waarde aan een duurzame wereld. Een gezonde omgeving voor mens, flora en fauna. Daarom voeren we een duurzaam beleid waarbij we het milieu zoveel mogelijk ontzien. We werken bijvoorbeeld met een elektrische hoogwerker, hergebruiken materialen – zoals klinkers en hout- zoveel als mogelijk en gebruiken regelmatig gietranden die gemaakt zijn van kunststof restafval. Bovendien gebruiken we kokend water tegen onkruid op verhardingen als duurzaam alternatief voor het spuiten van gif. Op deze manier is je groen ook écht groen.

parkje tekening

Milieu

We volgen met ons groene hart altijd de actuele milieurichtlijnen. We omarmen duurzame innovaties en communiceren onze milieufocus actief richting de doelgroepen. Enerzijds omdat dit waardevolle informatie is voor onze klanten, maar ook omdat we een voorbeeldfunctie hebben op het gebied van verantwoord ondernemen in het groen. Daarnaast zijn we continu bezig met slimme oplossingen om de effectiviteit van werk en energie te verbeteren en verspilling tegen te gaan.

Mens

Groenvoorziening is mensenwerk. Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact, een nuchtere instelling en een warm wij-gevoel. Met een gedeelde passie voor alles wat groeit en bloeit. Deze mentaliteit leidt tot een sterke band met klanten en tot een hecht teamgevoel bij onze collega’s. Bovendien werken al onze mensen volgens de normen en waarden die Jos Kanters Groenvoorziening kenmerken: een goed fatsoen, gezond boerenverstand en oog voor méér dan groen. Het zijn de wortels onder een duurzame en vitale samenleving.

Maatschappij

Onze visie op groen is duidelijk: groen is van nature noodzakelijk voor een gezonde leefomgeving, maar het is ook van belang met het oog op de kwaliteit van leven voor onze maatschappij. Want een groene en vitale woon- en werkomgeving geeft energie en verhoogt het welzijn voor mens en maatschappij. Ook zetten we structureel in op duurzaamheid. Bij al onze bloeiende opdrachten, want wij kiezen altijd voor vergroening boven verharding.

MVO

Bij Jos Kanters Groenvoorziening zijn we aanpakkers met het oog op een duurzame wereld. We hechten bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van ons eigen personeel en investeren gericht in opleidingen. Zo halen ze alles uit hun talenten. Ook focussen we op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We geloven in de kracht van elk individu en de bijdrage die ze kunnen leveren aan de wereld.

We laten ook een duurzame footprint achter door bewust om te gaan met afval, materialen en energieverbruik. Want willen meer teruggeven aan onze omgeving dan dat we verbruiken. Zo dragen we bij aan een wereld die mooier en gezonder wordt voor de volgende generaties.

Wij hebben de ambitie om in 2040volledig energieneutraal en circulair te werken. Dit bereiken we onder andere door groenvoorzieningen aan te leggen en te onderhouden met milieuvriendelijke materialen en apparatuur. Om focus te houden op deze duurzame vergroening, hebben we tussenliggende doelen vastgesteld voor 2030.