Zonnepanelen op de loods van Jos Kanters Groenvoorziening en wadi’s die hemelwater tijdens piekbuien vanaf het terrein verzamelen en gefaseerd naar de ondergrond doorlaten

Voor Jos Kanters Groenvoorziening is duurzaamheid geen unique selling point. Het is al vanaf de oprichting 25 jaar geleden de norm: Jos Kanters had als vanzelfsprekend aandacht voor mens, milieu en maatschappij, dikwijls door logisch na te denken en economisch te werken. Zijn duurzaamheidswaarden zijn doorgegeven aan zijn zoon Paul en aan de gehele organisatie van Jos Kanters Groenvoorziening.

Verspilling tegengaan doet Jos Kanters Groenvoorziening volgens de Ladder van Lansink, maar eigenlijk zit duurzaamheid in ons DNA. In ons werk denken we bij alles logisch na en pakken we zaken zorgvuldig, maar tegelijkertijd zo economisch mogelijk aan.

Wagenpark en werkmaterieel

Jos Kanters Groenvoorziening streeft ernaar om het milieu zo min mogelijk te belasten. Ons bedrijf zet in op de meest actuele emissienormen. Voor nu is dat Stage 5 voor machines en EURO6 voor bussen. Een groot deel van deze machines en bussen wordt getankt met de biologische diesel HVO. Dit zorgt ervoor dat de CO2-uitstoot wordt verlaagd tot 90 procent. Echter, sinds 2021 hebben we besloten om geen brandstof aangedreven wagens, bussen en transportvoertuigen meer aan te schaffen. Hierdoor hebben we al drie elektrische bussen en een elektrische auto in gebruik.

In de snoeibestekken en in het hovenierswerk zetten we onze elektrische hoogwerker in. Onze handmachines bestaan voor maar liefst 80 procent uit accugereedschappen, die zorgen voor minder geluids- en emissieoverlast voor de omgeving én voor ons personeel. Zodra de ontwikkelingen zover zijn dat alle professionele machines voldoende kracht kunnen leveren, zal ook de rest van ons machinepark op accu lopen en draaien.

Zonnepanelen en wadi’s

Een andere manier van verantwoordelijkheid nemen voor onze impact op het milieu en onze directe omgeving is door zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn op ons eigen terrein. Het dak van onze loods is bedekt met zonnepanelen, waarmee we onze eigen stroom opwekken voor het opladen van de accumachines en elektrische bussen.

Op ons terrein hebben we een eigen wateropvangsysteem gebouwd. De reden hiervan is dat we het slotenstelsel van het waterschap niet willen overbelasten met het hemelwater dat tijdens piekbuien valt op ons verharde terrein. Gevallen hemelwater vangen we op. We voeren dit af via kolken en buizen naar twee grote wadi’s. Deze zijn speciaal aangelegd aan de voorkant van ons terrein. Hier zakt het water op een rustige manier door naar de ondergrond, wat een gunstige werking heeft op het grondwaterpeil.

Hergebruik van materialen en groenafval

Onnodig gebruik van grondstoffen en materialen proberen we tegen te gaan door waar mogelijk te recyclen. Zo hebben we de klinkers die we in 2014 hadden toegepast op het buitenterrein hergebruikt bij de laatste herinrichting: met de klinkers hebben we de vloer van onze nieuwe loods gelegd.

Gietranden gebruiken we opnieuw als ze een paar jaar na aanplant van de boom nog intact zijn. Zo niet, dan kunnen we ze terugsturen naar de leverancier. Deze neemt alles in en recyclet het tot nieuwe gietranden.

Waar de mogelijkheid zich voordoet, verwerken we ons snoeiafval in houtrillen of andere schuil-/broedtoepassingen voor fauna. Houtsnippers gebruiken we opnieuw als mulch in plantsoenen om uitdroging en onkruiddruk te beperken. Ook bezorgen we lokaal houtchips bij particulieren, manegehouders of bedrijven, die daar paden mee aanleggen of de paardenbak mee vullen. Een deel blijft over om te verbranden in de biomassacentrale. We zijn we ons bewust van het omstreden aspect daaraan. Daarom willen we, indien we houtrestafval laten verbranden, expliciet bijdragen aan de warmtevoorziening voor lokale bedrijven (zoals de kassencomplexen in de omgeving). Hierdoor hoeven zij geen gas te stoken en blijft het totaalplaatje zo duurzaam mogelijk.

Duurzaamheid is de toekomst

Wij geloven dat duurzaam ondernemen de toekomst is en daarom zal Jos Kanter Groenvoorziening hier te allen tijde in investeren. Immers: een betere wereld begint bij onszelf!