Geslaagde gefaseerde groenaanleg langs de N395 door team Jos Kanters Groenvoorziening

Jos Kanters Groenzoorziening heeft het groen op de vernieuwde provinciale weg N395 succesvol aangelegd, binnen de fasering van opdrachtgever BAM Infra Regionaal Zuid. Het inlopen op de planning door de opdrachtgever vormde geen enkel probleem: flexibel haalden wij het plantwerk naar voren. Ook heeft ons team aan de voorkant met de opdrachtgever meegedacht over
geschikte soorten. De nazorg verloopt heel voorspoedig: er is praktisch geen uitval. Op 8 december is de N395 officieel geopend.

Vijf fases

Om overlast tot een minimum te beperken is de renovatie van de provinciale weg N395 tussen Hilvarenbeek en Oirschot in vijf fases aangepakt. Binnen deze gefaseerde planning heeft team Jos Kanters Groenvoorziening de opdrachtgever volledig ontzorgd in de groenaanplant. In november vorig jaar had ons team reeds de eekhoornbrug aangelegd voor BAM Infra Regionaal Zuid.

De werkzaamheden

Willem van der Heijden, Manager Bedrijfsbureau bij Jos Kanters Groenvoorziening: ‘In totaal bestond het project uit vijf fases. In oktober 2021 zijn we begonnen met de eerste fase, het aanbrengen van vaste planten op de dubbele Kluifrotonde. Tegelijkertijd hebben onze technisch specialisten de eekhoornbrug uit de vijfde fase aangelegd. Ook hebben we in deze periode aangeplant bij de aansluiting met de A58. De tussenliggende tweede, derde en vierde fase hebben we van oktober tot en met december 2022 uitgevoerd. In deze drie fases hebben we grondwerk verricht en bomen en hagen aangeplant.’ Tot slot zijn er hagen aangeplant in aanliggende particuliere tuinen. Daar hebben speciaal de hoveniers van Jos Kanters Groenvoorziening zorg voor gedragen.

Flexibel schakelen

De renovatiewerkzaamheden verliepen voorspoedig. Hierdoor liep opdrachtgever BAM Infra Regionaal Zuid in op haar planning. Jos Kanters Groenvoorziening bewoog hier probleemloos in mee: ons team haalde het plantwerk naar voren, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. ‘Het snel schakelen was mogelijk door goed overleg met onze opdrachtgever, maar ook doordat onze leverancier – Boomkwekerij Udenhout – flexibel met ons meedacht,’ verklaart Willem. ‘Bovendien beschikt Jos Kanters Groenvoorziening over een grote groep “grondige aanpakkers in groen”. Met dit gedreven team kan onze organisatie veranderingen in de planning opvangen. Door meerdere ploegen tegelijk in te zetten in een kort tijdsbestek zorgen wij ook voor zo min mogelijk overlast.’ Langs de weg, maar ook op de middengeleiders en de dubbele Kluifrotonde en de rotonde in Middelbeers, heeft ons team 6,8 km aan hagen aangelegd. Op de grens met aansluitende wegen is lage beplanting aangebracht voor een goede zichtbaarheid voor verkeersgebruikers. Ook hebben we met de mobiele kraan zo’n driehonderd bomen aangeplant, waarvan circa dertig in de maat 40-45.’

Aandachtige nazorg

Jos Kanters Groenvoorziening heeft de opdracht met plantgarantie uitgevoerd. Er zit vijf jaar nazorg op de bomen. De eerste fase hebben we nu een jaar lang onderhouden. Willem vertelt wat er allemaal is gebeurd. ‘We hebben tijdens deze nazorgperiode scherp gemonitord en gestuurd met Werkwijzer.’

Werkwijzer is het digitale, op GIS-gebaseerde kaartplatform waar ons team mee werkt. Hierin noteren wij planten en bomenaantallen, foto’s van de plantlocaties en aanleg- en onderhoudsgegevens, zoals de frequentie van water geven en schoffelen. Deze data bieden ons een goed overzicht in onze werkzaamheden, wat uitstekend van pas komt in een gefaseerd project zoals N395. Eenmaal per twee weken was ons team op het project aanwezig met de tractor en de waterton. Extra monitoring gebeurde door onze onderhoudsmedewerkers. ‘Zij hielden precies bij welke aanplant extra water nodig had en koppelden die informatie terug aan onze uitvoerder en de medewerker die de beplanting water geeft.’ Deze aandachtige nazorg heeft zijn vruchten afgeworpen. ‘We zien bij de aanplant van de eerste fase een enorm laag inboetpercentage. Dat is een mooie prestatie, gezien de droge zomer die we dit jaar hebben gehad,’ aldus Willem.

Meedenken aan de voorkant

Jos Kanters Groenvoorziening was aanvankelijk verantwoordelijk voor vijf jaar nazorg met plantgarantie. Dit is omgezet naar een regulier onderhoudscontract van tien jaar. Ons team is hier blij mee, omdat het binnen deze langjarige periode voor een maximale plantkwaliteit kan zorgen. Aan de voorkant heeft ons team samen met de opdrachtgever de kansen en risico’s voor de aanplant geïnventariseerd. ‘Zonnebrand bij de lindes was een van de risico’s,’ legt Willem uit. ‘In goed overleg met de opdrachtgever hebben we besloten om kokosschermen om de stam van de lindes te plaatsen. Daarnaast hebben we geadviseerd om esdoornhagen toe te passen in plaats van beukenhagen. Want beuken verdragen opwarming in de verharding minder goed.’ Wat ook belangrijk was om in acht te nemen, was het geschikte tijdstip voor de aanplant van de toegepaste boomsoorten. ‘Wat Jos Kanters Groenvoorziening uniek maakt, is dat we daarbij de
puzzel passend maken binnen de gefaseerde planning van de opdrachtgever. Zo zijn we met de opdrachtgever overeengekomen om de eiken niet samen met de lindes in november aan te planten, maar eind december.’

Planningen nauwkeurig op elkaar afgestemd voor minimale overlast en maximale efficiëntie

Ons team heeft de aanplantwerkzaamheden uitermate nauwkeurig afgestemd met de opdrachtgever. Hierdoor konden we deels werken binnen de verkeersafzetting van de opdrachtgever, deels hebben we in het verkeer gewerkt. ‘We hebben mooi strak rond de werkzaamheden van de opdrachtgever heen gewerkt en zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de verkeersvoorzieningen die de opdrachtgever voor de wegenbouwwerkzaamheden had geregeld,’ zegt Willem. ‘Zo was de weg een poos geheel afgesloten, wat ideaal voor ons was om binnen de fasering van de opdrachtgever ons werk uit te voeren. Het is ons gelukt om in een eerdere fase de plantgaten in te richten. In het plantseizoen hoefden we daardoor alleen nog de plantgaten te openen en het plantgoed aan te brengen. Hiermee hebben we voor minimale overlast gezorgd.’ Willem voegt toe: ‘In de wegafzetting is het ons óók nog gelukt om in een kort tijdsbestek 1.200 bestaande bomen te snoeien. Hierdoor was bij deze bomen direct de onderhoudstoestand bijgewerkt.’

Samenwerking met de opdrachtgever

‘We hebben fijn samengewerkt met Bam Infra Regionaal Zuid,’ verklaart Willem. ‘Door wederzijds vertrouwen konden we bij dit project werken met een open begroting en was er sprake van een goede overlegstructuur.’

Opdrachtgever aan het woord

Walter Pellekaan, projectleider bij Bam Infra Regionaal Zuid: ‘Wij hebben de samenwerking met Jos Kanters Groenvoorziening als prettig ervaren door hun bekwaamheid en een basis van
gelijkwaardigheid. We hebben op een transparante manier uitvoeringsafspraken met elkaar kunnen maken. Dat is een fijne manier van samenwerken, beslist in een markt waarin we elkaar hard nodig hebben.’

‘De bekwaamheid van Jos Kanters Groenvoorziening uit zich in het feit dat zij weten wat er verlangd wordt en gedaan moet worden: de eisen van het contract hebben zij aandachtig doorgenomen, waarna zij goed met ons mee hebben gedacht over de best mogelijke voorbereiding en oplossingen, binnen de gefaseerde planning. Dit heeft geleid tot uitstekend geleverde kwaliteit. Wij hebben Jos Kanters Groenvoorziening net zo bekwaam bezig gezien in de nazorg, waardoor we het regulier onderhoud ook aan hun hebben toevertrouwd.’