Hoe wij het openbaar groen in Helmond nog efficiënter en duurzamer gaan beheren!

We voerden al enkele jaren een deel van het onderhoud van het openbaar groen in Helmond uit. Vanaf dit seizoen gaan we ál het groen onderhouden, in de hele gemeente. Dat doen we in samenwerking met twee collega- bedrijven.

Met drie regionaal actieve specialisten in de groenvoorziening deden we in de gemeente Helmond al enkele jaren een deel van het onderhoud van het openbaar groen, de een al wat langer dan de ander. Dat zijn Du Pré Groenprojecten, W&E van Kasteren BV en wij als Jos Kanters Groenvoorziening.

En toen kwam de nieuwe aanbesteding. Zagen we dat ieder van ons zijn eigen specifieke talenten heeft. Dat ieder van ons op specifieke ontwikkelingen vooroploopt, de een wat meer op duurzaamheid, de ander in HR en weer een ander op gebied van IT. Door deze krachten te bundelen:  proactief, duurzaam, betrokken, met een maximale social return en scherp op tijdsbesteding en budget.

De vraag die zich aandiende: hoe kunnen wij het onderhoud van het openbare groen nu zo efficiënt mogelijk organiseren, los van ons eigen belang? Het antwoord, door deze krachten te bundelen.

We wonnen de aanbesteding als partnership

De gemeente Helmond heeft het openbaar groen opgedeeld in vier percelen. Wij wilden als één partij dat onderhoud voor onze rekening nemen, als partnership van de drie specialisten. Paul Kanters: “de belangrijkste uitdaging was om de gemeente ervan te overtuigen dat we ieder weliswaar ons eigen bedrijf hebben. Onze eigen identiteit, ons eigen DNA en dat ook vooral willen behouden. Maar dat we samen maar één missie hebben: het onderhoud van het openbaar groen in Helmond naar een hoger plan tillen! Eén hoger plan wel te verstaan. Dus één uniforme lijn voor de hele gemeente”.

Dat de drie specialisten over hun eigen grenzen heen kunnen kijken, hadden ze in 2021 al laten zien. Dat jaar gold als een overgangsjaar, waarin al een van de vier percelen in gezamenlijkheid is onderhouden. “We hebben in dat jaar al laten zien wat we als drie- eenheid voor elkaar kunnen krijgen, in een mooie samenwerking met de gemeente, met Senzer en met specialisten die op specifieke vraagstukken werden ingevlogen. Dat we deze aanbesteding nu hebben gewonnen, voelt als een bevestiging van die keuze om samen op te trekken als een opdracht daarom vraagt. Heel gaaf dat we die samenwerking voort kunnen zetten”.

 

“We gaan voor minimaal 4 jaar”

De aanbesteding in Helmond gold voor 2 jaar, met een optie om 2 jaar te verlegen. Paul Kanters: “Wij gaan voor minimaal 4 jaar! Kunst is inderdaad wel om de dingen strak te blijven organiseren. Dit vergt overleg en een goede sturing. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. We zitten alle drie op hetzelfde spoor. We vertrouwen elkaar, zien elkaar niet als concurrent maar echt als partner, zien dat we van elkaar kunnen leren en begrijpen maar al te goed dat we één gezamenlijk belang hebben: een omgeving die op alle vlakken recht doet aan de wensen en eisen van mens en milieu”!