Ons team faunamonteurs versterkt talud voor Waterschap Aa en Maas

Onze faunaspecialisten hebben zowel vorig jaar als dit jaar een beschoeiing geplaatst langs een slootoever voor Waterschap Aa en Maas. Dit is met grote technische expertise gebeurd. Gebiedsbeheerder bij het Waterschap Evelien van Boekel: ‘Het keurig uitgevoerde werk van Jos Kanters Groenvoorziening in 2022 smaakte naar meer. Hierdoor hebben ze deze zomer in juni opnieuw een beschoeiing aangelegd.’

 

Aan weerszijden van de waterloop de Hertogswetering in de buurt van Reek heeft Jos Kanters Groenvoorziening in 2022 een beschoeiing van in totaal 430 m aangebracht. In de beschoeiing is een faunatrap verwerkt, zodat dieren ondanks de beschoeiing via deze uittredeplaats makkelijk de waterkant kunnen bereiken. Ter afwerking heeft ons team de kanten vastgezet met gebiedseigen grond.

Kantversterking

De beschoeiing versterkt en maakt het talud langs de waterloop weer veilig. ‘Het waterpeil fluctueert steeds meer door de klimaatverandering. Hierdoor neemt de stevigheid van het talud af,’
legt gebiedsbeheerder Evelien van Boekel uit. ‘Omdat de taluds van deze gekanaliseerde waterloop steil zijn, spoelen en zakken ze gemakkelijk uit bij een fluctuerend waterpeil. Dit gebeurt sneller bij steile taluds dan met een flauwe talud. Hierdoor worden de taluds en kanten minder stabiel en veilig om er langs of overheen te rijden. Er is hier in het verleden op al meer plekken beschoeiing geplaatst, maar deze was versleten en aan vervanging toe. Door de aanleg van de nieuwe beschoeiing kan het aangelegen boerenbedrijf zijn machines en vee weer veilig langs de watergang laten gaan.’

De

uitvoering

De beschoeiing is aangelegd met hardhout, aangezien het waterpeil schommelt. Maar op andere plekken worden ook beschoeiingen aangelegd met vurenhout en Robinia. Robinia is een
hardhoutsoort die gebruikt wordt voor schommelende waterstanden. Evelien verklaart: ‘Waar mogelijk passen we inlands hout toe. Waarschijnlijk zullen we ook ervaringen gaan opdoen met
hergebruikt composiet beschoeiingen.’

Voor het plaatsen van een beschoeiing gelijk met het huidige waterpeil heeft ons team een aanpassing gedaan op de installatie om palen in de grond te drukken. Uitvoerder Thijs Ivits legt uit: ‘Onze kraanmachinist en twee faunamonteurs konden de palen, die tot net boven de waterlijn weg getrild moeten worden, onder water niet goed meer zien, waardoor het lastig was om de palen in lijn te plaatsen. Zij kwamen met het idee van een verlengstuk op de trilblok om de zichtruimte te vergroten tussen het water en de machine.’

Steeds meer groene

aspecten in het gebiedsbeheer

Het groene aspect komt steeds meer terug in het werk van het Waterschap, merkt Evelien op. ‘Uiteraard moeten bomen en planten die eigendom zijn van het Waterschap die langs waterwegen staan gesnoeid worden. Maar ook leggen we natuurlijke oevers aan, die alle onderhouden moeten worden. Om de Kaderrichtlijn Water voor 2027 te kunnen halen nemen we maatregelen voor een goed functionerend watersysteem. Daar komt versteviging van taluds bij kijken, maar ook nieuwe aanplant, beschaduwing van de waterwegen en het vergroten van de biodiversiteit.’

‘Het is belangrijk om goed contact te onderhouden met aangelande partijen’

Omgevingscommunicatie

Thijs stipt aan dat het werken voor het Waterschap uitdagend is. ‘Een watergang grenst bijna nooit alleen maar aan een Waterschapsperceel. Vaak heb je te maken met aangelanden zoals
boerenbedrijven. Het is belangrijk voor het Waterschap maar ook voor ons team om goed contact te onderhouden met deze partijen. In Reek moesten we de percelen van een boer oversteken om bij de werkplek te komen. Dan denken we met de partij mee en proberen altijd tot een oplossing te komen, zoals het in overleg herstellen van zijn percelen na de werkzaamheden.’

Hoe kwam het Waterschap in contact met Jos Kanters Groenvoorziening?

Evelien: ‘Het was het Waterschap Aa en Maas bekend dat Jos Kanters Groenvoorziening geregeld zijn faunaspecialisten inzet en dat het bedrijf gecertificeerd is op het gebied van veiligheid. Je komt hun projecten, zoals dassentunnels of eekhoornbruggen, op verschillende plekken tegen. Je ziet ook overal bordjes met hun naam erop langs de kant van de (provinciale) weg. Vanuit mijn achtergrond in het groen was ik ook al met Jos Kanters Groenvoorziening bekend.’

Evelien heeft de werkvoorbereiding en inkoop voor de beschoeiing voor haar rekening genomen. Haar buitenteam onderhoudt het contact met Jos Kanters Groenvoorziening en met aangelanden – in dit geval het boerenbedrijf . ‘We waren vorig jaar al erg tevreden over het contact met de uitvoerders van Jos Kanters Groenvoorziening. We kunnen laagdrempelig met ze schakelen. Ook het eindresultaat smaakte naar meer. Vandaar dat we ze dit jaar opnieuw voor een beschoeiingsproject gevraagd hebben.’

Rekening houdend

met flora en fauna

Niet alleen is Jos Kanters Groenvoorziening gecertificeerd op het gebied van veiligheid. Uitvoerder Thijs is niveau 3-geschoold op het gebied van de Wet natuurbescherming. ‘Bij dit soort projecten is het belangrijk om deskundig om te gaan met (de regels omtrent) flora en fauna. In en rond watergangen kunnen broedende vogels, vissen, reptielen en amfibieën leven of beschermde planten voorkomen. Gezamenlijk met de opdrachtgever kijken we naar de risico’s op het gebied van de wet natuurbescherming en zorgen er zo voor dat we de aanwezige flora en fauna zo min mogelijk tot last zijn.’