Ferry Jansen (gemeente Bergeijk): ‘Jos Kanters had alles in huis om ons bij dit complexe project te ontzorgen’

Onze aanpakkers hebben in opdracht van de gemeente Bergeijk de bermen van de Molenstraat in Riethoven beplant met 76 bomen in de maat 18-20 in ruime groeiplaatsen. Jos Kanters Groenvooziening verzorgde ook de communicatie met omwonenden. Op 23 februari werd het project vroegtijdig opgeleverd. Hierdoor konden automobilisten twee dagen eerder weer van de weg gebruik maken.

Vanaf 31 januari is ons team drie weken lang bezig geweest met de groenvoorziening langs de Molenstraat in Riethoven, die de Nieuwe N69 doorkruist. Jos Kanters Groenvoorziening heeft voorbereidende werkzaamheden en grondwerk uitgevoerd en bomen aangeplant, gras ingezaaid op de plekken waar de groeiplaats voor de bomen is verbeterd en de groeiplaatsen bemest. Op de beplanting geldt een jaar nazorg.

Diverse andere werkzaamheden

Voor dit project heeft ons team verkeersmaatregelen getroffen waaronder verkeersregelaars voor fietsers en landbouwverkeer. Jos Kanters Groenvoorziening heeft samen met de gemeente het plan gemaakt voor de omleiding van automobilisten. Ook hebben we de  communicatie met omwonenden verzorgd.

Groeiplaatsverbetering en wortelschermen tegen wortelopdruk

De uitdaging bij dit project lag erin dat er veel puinverharding en schraal zand lag in de bermen. Hier moest een forse grondverbetering plaatsvinden voordat er bomen in konden worden aangeplant. Na de groeiplaatsverbetering en aanplant heeft ons team de boomvakken bemest met houtcompost. Langs het fietspad heeft het Jos Kanters-team een RootControl-wortelscherm van leverancier Greenmax geplaatst om mogelijke wortelopdruk in de toekomst te voorkomen.

Projectleider Ferry Janssen van de gemeente Bergeijk: ‘Onze gemeente Bergeijk, negen jaar geleden uitgeroepen tot “Groenste dorp van Europa”, heeft al jarenlang een sterke groene visie, waarin bomen een belangrijke rol toebedeeld krijgen. Hun ecobaten zijn alom bekend, maar ze dienen ook een rol in de regulering van verkeer. We hebben afwisselend een tiental bomen in de linkerberm geplant, voorts weer een tiental in de rechterberm. Hierdoor kan het landbouwverkeer – Bergeijk is een agrarische gemeente- goed gebruik maken van de Molenstraat en verkeer veilig passeren. We hebben wisselende plantafstanden toegepast, om te zien of dit optisch effect heeft op automobilisten waardoor het hun rijsnelheid zou kunnen beïnvloeden. Tot slot staan de bomen in kwalitatieve groeiplaatsen, zodat ze tot in lengte van jaren vitaal blijven.’

Initiatiefrijke inzet van ons team

Jansen was voorheen werkzaam in de groenbranche en is European Tree Technician en boomtaxateur. Hij heeft daardoor verstand van zaken en beoordeelt het werk van Jos Kanters Groenvoorziening niet alleen vanuit samenwerkingsoogpunt, ook vanuit vaktechnisch oogpunt. ‘De gemeente Bergeijk heeft Jos Kanters Groenvoorziening dit werk via een onderhandse offerte-aanvraag gegund. We hoorden de laatste tijd goede verhalen over Jos Kanters Groenvoorziening, dat het bedrijf zijn kwaliteiten mooi neerzet in grote, complexe projecten. Ik heb zelf gezien hoe mooi de kruidenrijke aanplant, bomen, bosplantsoen en faunarasters langs de N69 eruit zien. Dat werk is puik uitgevoerd. Voor dit project heeft Jos Kanters Groenvoorziening bovendien een ecologisch beheerplan gemaakt. Dat soort projecten hebben, net zoals dit project aan de Molenstraat, een totaal ander uitgangspunt dan wanneer het groenbedrijf voor een wegenbouwer werkt en weinig controle heeft over het grondwerk. Doordat Jos Kanters Groenvoorziening bij ons ook het grondwerk en de nazorg krijgt, heeft het bedrijf veel meer grip op de kwaliteit van het werk.’

Over het werk langs de Molenstraat is Jansen tevreden. Meer dan tevreden zelfs. ‘De overdracht was perfect. Op de eerste bouwvergadering waren zowel de werkvoorbereider als de uitvoerder van Jos Kanters Groenvoorziening aanwezig. Zij brachten meteen een gedetailleerde planning mee, waardoor we direct afspraken konden maken. Het bedrijf gaf precies aan wat we konden verwachten en heeft ons goed bij de hand genomen tijdens de afwikkeling van het project. Alle verwachtingen die het bedrijf schepte, zijn waargemaakt.’

Jos Kanters Groenvoorziening heeft alles in huis

Wat Jansen opvalt, is de organisatie om het plantwerk heen. ‘Een goede groenvoorziener kan technisch gezien goed aanplanten, maar de hele organisatie er omheen valt vaak tegen. Daarin zijn de grote bedrijven eerder specialist. Jos Kanters Groenvoorziening laat echter zien dat zij dit als middelgroot bedrijf óók beheersen! Molenstraat betrof een complex werk met alle transportbewegingen en de verkeersgeleiding. Ze moesten het vrijkomend puin en de schrale grond wegbrengen naar een depot dat 2 km verderop ligt. De goede teelaarde moest 6 km verderop worden gehaald. Dat hebben ze op een uiterst efficiënte manier aangepakt.’

Meedenken

Jansen heeft van harte gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die Jos Kanters Groenvoorziening in de vorm van advies naar voren schoof, ondanks de randvoorwaarden en kaders van het bestek. Jansen: ‘We hadden om tot een methode te komen van de groeiplaatsverbetering indicatief enkele grondboringen verricht langs de Molenweg. Jos Kanters Groenvoorziening heeft vervolgens tijdens het werk op alle aangewezen groeiplaatsplekken maatwerk geleverd en per plantplaats gekeken wat er nodig was. Omdat de grond niet overal hetzelfde is langs deze 6 km lange bermen. We hadden vertrouwen in de uitvoerenden. Samen met onze toezichthouder Sjoerd Heinen, van RA+ uit Valkenswaard, heeft Jos Kanters Groenvoorziening de bermen tijdens het werk per in te richten groeiplaats onderzocht en per situatie overlegd wat de beste oplossing was. De uitvoering van de opdracht heeft vervolgens voor geen van beide partijen tot meerkosten geleid, maar heeft wél een beter resultaat opgeleverd.’

Een goed stuk werk als uitgangspunt

Het is duidelijk dat het uitgangspunt van project Molenstraat bestond uit het maken van een goed stuk werk. Jansen ziet dat er in de markt de afgelopen twintig jaar positieve veranderingen merkbaar zijn. ‘Wat tegenwoordig door opdrachtgevers over het algemeen geaccepteerd wordt, is dat groenaannemers rekenen wat nodig is, bijvoorbeeld ten aanzien van verkeersmaatregelen die best tot een derde van de prijs kunnen oplopen. Doordat groenaannemers hun werk veilig kunnen doen, gebeurt het vlot én in één keer goed. Op verschillende manieren besteden opdrachtgevers en opdrachtnemers meer tijd aan de werkvoorbereiding en samenwerking om tot een goed resultaat te komen en gaat er meer aandacht uit naar duurzame kwaliteit. ’

Hands on communicatie met buurtbewoners

Jos Kanters Groenvoorzieningen heeft een voorlichtingsbrief verspreid onder omwonenden. Bij daarop volgende bewonersvragen was ons bedrijf ook het eerste aanspreekpunt over uitvoeringstechnische zaken. Er belde bijvoorbeeld een boer dat er een buis van hem onder de weg doorliep waar gewerkt ging worden. Daarop heeft ons team met een kraanmachinist gekeken waar de buis lag en de plek gemarkeerd, zodat deze buis niet zou beschadigen tijdens het werk. Jansen verklaart: ‘We merkten dat Jos Kanters Groenvoorziening dit communicatietraject vaker had afgelegd. Veel groenaannemers kunnen het groen maken. Maar bij Jos Kanters Groenvoorziening is alles wat daar omheen bij komt kijken ook goed geregeld. Het team schakelt snel, we kregen altijd dezelfde dag antwoord als we vragen hadden. Vragen van bewoners werden direct opgepakt.’

Deze lente al genieten geblazen!

Langs de Molenstraat kunnen fietsers en automobilisten deze lente weer volop genieten van de aanblik van kruislings aangeplante exemplaren esdoorn, Ruwe berk, lijsterbes, linde en Fladderiep die er nog tientallen jaren zullen staan!