Ons team heeft de enorm flexibele kant van ons bedrijf laten zien bij project Laarspad in Gilze. Binnen een werkweek heeft het 158 bomen aangeplant!

Nadat ons team in oktober de bouwrijpe kavels van nieuwbouwwijk Laarspad in Gilze had ingezaaid met graszaad, kreeg Jos Kanters Groenvoorziening in november 2021 de opdracht van aannemer FPH Ploegmakers om de groenvoorzieningen aan te leggen. De werkzaamheden dienden vóór de kerst afgerond te zijn, zodat per 2022 de woningbouw van start kon gaan. Ons team heeft daarop doortastend gehandeld en snel geschakeld naar de wens van de klant.

Meedenken en snel schakelen met de opdrachtgever

Teun Wiendels is projectleider bij aannemer FPH Ploegmakers. Hij heeft meermaals samengewerkt met Jos Kanters Groenvoorziening en schetst niet alleen zijn indruk van ons bedrijf op basis van project Laarspad, maar een algemeen beeld:  ‘Ik weet wat ik aan de jongens van Jos Kanters heb. Ze hechten waarden aan dezelfde normen als ik: op een praktische manier met elkaar omgaan en doen wat je zegt. Daarnaast ontzorgt Jos Kanter Groenvoorziening door mee te denken.’

‘In project Laarspad was de bomenaanplant onverwacht een paar jaar naar voren gehaald door onze opdrachtgever. Jos Kanters Groenvoorziening, waarnaar we deze opdracht hadden doorgezet, kon snel schakelen. Maar aan de andere kant geldt: als het niet had gekund, communiceert Jos Kanters Groenvoorziening dat direct en duidelijk. Niemand bij het bedrijf windt ergens doekjes omheen. Dan zijn we weer terug bij mijn ervaring dat ik weet wat ik aan ze heb. Ze zijn open en transparant.’

Twee projectfasen

Project Laarspad bestaat voor Jos Kanters Groenvoorziening uit twee fasen. In de laatste week van december 2021 hebben we de contouren rond de wijk aangebracht. Hiervoor hebben we een groene zoomlaag aangebracht, bestaande uit 158 bomen met bosplantsoen als onderbeplanting en een fruitbomenveldje met gras.

Per januari 2022 is men gestart met de bouw van de woningen. In de tweede fase keert Jos Kanters Groenvoorziening in het najaar van 2023 terug naar Laarspad om de overige groenvoorzieningen in de wijk zelf aan te brengen.

Werkzaamheden bij de aanplant

Directeur van Jos Kanters Groenvoorziening Paul Kanters legt uit welke werkzaamheden er zijn verricht: ‘De plantgaten zijn voorzien van de juiste bemesting zoals voorgeschreven in het bestek. Deze bemesting is afkomstig van Van Berkel Biomassa & Bodemproducten. Ook kwamen we gele zand tegen in plantgaten. Dit gele zand hebben we uitgegraven, waarna we de plantgaten hebben gevuld met zwarte grond.’

Sortimentskeuze voor de zoombeplanting van de wijk

Het toegepaste sortiment in de zoomlaag van de wijk mag best vernoemd worden, gezien er voor opvallend bijzondere soorten boom- en struikvormers is gekozen. De bomenlaag bestaat uit Amerikaanse tulpenboom (Liriodendron tulipifera), Zwarte walnoot (Juglans nigra), Zilveresdoorn (Acer saccharinum), Treurwilg (Salix sepulcralis ‘chrysocoma’), Haagbeuk (Carpinus betulus), Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), Zwarte Els (Alnus glutinosa), Krimlinde (Tilia europaea ‘Euchlora’), Castanea sativa (Tamme kastanje), Zoete kers (Prunus avium), Schietwilg (Salix alba) en appel (Malus domestica). De heesters zijn de lijsterbes (Sorbus ‘Dodong’), pruimbladige meidoorn (Crataegus persimilis ‘Splendens’) en boomhazelaar (Cornylus colurna). De onderste laag is aangevuld met gangbaar bosplantsoen.

Paul: ‘Bijzonder aan de sortimentskeuze is de grote diversiteit inclusief exotische soorten. Men heeft hier out of the box durven denken en tegelijkertijd goed gekeken naar of de soorten passen bij hun plantplaats.’

Doorpakken

Aanpakkers in groen, die naam hebben onze professionals wederom eer aangedaan bij dit project. De natte omstandigheden vormden een flinke uitdaging tijdens deze eerste fase van project Laarspad. Paul: ‘We hebben alle bomen in december kunnen aanplanten met behulp van het aanleggen van de juiste voorzieningen, zoals het leggen van rijplaten en het afstemmen van jet juiste materieel: de ene keer zetten we een mobiele kraan in, wanneer we bodemverdichting wilden voorkomen zetten we de rupskraan in, die lichter is van gewicht. Omdat er vorst intrad vlak voor kerst, hebben we het bosplantsoen op de tweede maandag van januari 2022 aangeplant.’

Nazorg en onderhoud: het liefste alles in één voor kwaliteit en ontzorging

Er zit drie jaar garantie op de beplanting en Jos Kanters Groenvoorziening heeft voor drie jaar het onderhoud. ‘We zijn een groot voorstander van eenzelfde termijn voor nazorg en onderhoud,’ legt Paul uit. ‘We kunnen dan betere zorg en kwaliteit leveren door de bomen goed te monitoren tijdens hun ontwikkeling. Dan slaan de meeste bomen goed aanslaan en is er na drie jaar nauwelijks sprake van inboet.’