In woonwijk De Run binnen de gemeente Boekel heeft Jos Kanters Groenvoorziening begin april 2022 een proef met drie mulchsoorten opgezet. Hierin test het groenbedrijf plantvakken met Miscanthus-(olifantsgras)mulch, bladmulch, houtmulch en teelaarde op hun inboetpercentage en mate van onkruiddruk.

Met de ingang van het onderhoudsseizoen heeft ons team Miscanthus-mulch (217 m2), bladmulch (210 m2) en houtmulch (215 m2) aangebracht in verschillende plantvakken en tevens enkel teelaarde toegepast (127 m2), die tezamen een proefvak van 769 m2 vormen. In de plantvakken staat sier- en haagplantsoen in de vorm van rozen, zilverbessen (Elaeagnus) en beukenhagen (Fagus). Op elke plantensoort worden alle drie de mulchsoorten en de zwarte grond getest.

Voordelen van een goede mulch

Ahoewel Jos Kanters Groenvoorziening bij een eerder project al eens houtsnippers heeft toegepast en twee jaar geleden enkele plantvakken in de gemeente Helmond heeft afgedekt met Miscanthus-mulch, wil het groenbedrijf kijken of het voordeel biedt om standaard te gaan werken met de mulchmethode. Een gedegen mulchproef vormt de eerste stap.

Manager Bedrijfsbureau Willem van der Heijden verklaart de motivatie van de mulchproef: ‘De groeipieken van onkruid zijn in april, mei en juni. Dan moet ons team zich vol inzetten met schoffelen, net wanneer de personeelsbeschikbaarheid in ons bedrijf en in de gehele groensector het laagste is door feestdagen en de uitloop van het plantseizoen. Deze omstandigheden zorgen jaarlijks voor een fikse uitdaging om de juiste beeldkwaliteit te bereiken. Door te testen welke mulch het beste is, kunnen we sturen op een consistenter beeld en een consistentere inzet van personeel. Even belangrijk voordeel van een goede mulch is het groeivoordeel voor de planten: door een goede bedekking wordt vocht beter vastgehouden, dat ten goede komt aan de planten.’

De plantvakken bestaan uit circa even grote oppervlakten. De Miscanthus-mulch is aangebracht in een laag van 7 cm, houtmulch en bladmulch in een laag van 6 cm. ‘We hebben gezorgd voor voldoende afdekking. Miscanthus-mulch klinkt nog wat in, vandaar de iets dikkere laag bij aanvang van de proef.

Resultaten

Dit groeiseizoen heeft ons team het proefvak scherp gevolgd tijdens de uitgevoerde onderhoudsbeurten om de inboet en het aantal onkruiden te meten. Er wordt tot op de minuut bijgehouden hoe lang er per plantvak geschoffeld wordt. Uitvoerder Thijs Ivits: ‘De resultaten wijzen tot nu toe uit dat bladmulch de minste onderhoudsminuten vergt en zwarte teelaarde de meeste, drie keer meer. De met mulch bedekte plantvakken tonen minder uitval dan de plantvakken met enkel zwarte teelaarde.’

Vervolg van de proef

Ons team gaat de komende jaren binnen het onderhoudscontract kijken na hoeveel tijd het nodig is om de mulchlagen bij te vullen en of er sprake is van een verminderde werking van de mulchsoorten. Het lange termijnaspect is van groot belang voor de proef. ‘Momenteel is bladmulch de koploper met de beste resultaten, gevolgd door Miscanthus-mulch en houtmulch. Maar dat kan over een paar jaar anders zijn,’ aldus Van der Heijden. ‘Tijdens elk meetmoment maken we foto’s. Deze kunnen we op termijn naast elkaar leggen, samen met de verzamelde meetdata over inboet en onkruid. Op basis daarvan kunnen een gegronde keuze maken voor een bepaalde werkmethode. We zullen bij onze keuze uiteraard ook rekening houden met het esthetische aspect – onze voorkeur gaat uit naar een mulchbedekking met aardentint – en een zo laag mogelijk risico op brandgevaar.’

Circulariteit

Jos Kanters Groenvoorziening streeft waar mogelijk naar circulariteit. Binnen een eigen onderhoudswijk in Helmond onderzoekt ons team de mogelijkheden om eventueel in de toekomst zelf bladmulch en houtmulch te gaan maken. Wordt vervolgd!