Jos Kanters Groenvoorziening plaatst dassenraster rond een burcht in een steil talud bij A50

In augustus en september heeft Jos Kanters Groenvoorziening binnen twee weken tijd een rasterwerk van 1100 m lang geplaatst rond een talud met dassenburcht bij de A50-afrit Eerde. Het gevaar bestond dat de beschermde dassen de snelweg zouden ondermijnen. ‘We zijn er trots op dat we met ons bedrijf bijdragen aan een oplossing die zowel mens als dier beschermt,’ laat directeur-eigenaar Paul Kanters weten.

 

Bij de A50-afrit Eerde komen de belangen samen van mens en dier. Er zit namelijk een dassenburcht in het talud langs de A50.

'Jos Kanters Groenvoorziening heeft een raster geplaatst op een talud langs de A50 rond een dassenburcht, om de dassen op diervriendelijke wijze naar de kunstburcht te verhuizen.'

Geleiding naar

een kunstburcht

Dura Vermeer heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een kunstburcht gemaakt voor de dassen die op een veilige afstand van de snelweg ligt. Het is de bedoeling om het huidige dassenleefgebied onaantrekkelijk te maken, zodat de dassen naar de kunstburcht verhuizen en het talud veilig gesteld kan worden. Door het gebied rond de huidige burcht af te sluiten met een dassenraster, worden de dassen naar de kunstburcht toe geleid.

Steil

talud

Opdrachtgever Dura Vermeer heeft Jos Kanters Groenvoorziening al vanaf vorig jaar betrokken om mee te denken over een praktische uitvoeringswijze. Jos Kanters Groenvoorziening plaatst door heel Noord-Brabant dassenrasters. Maar het werken op dit talud bracht speciale uitdagingen met zich mee, zoals een lastige bereikbaarheid, want werken vanaf de vluchtstrook was geen optie.

Uitvoerder Thijs Ivits legt uit waar ons team in de werkvoorbereiding goed over nagedacht heeft: ‘Het dassenraster moest bovenop het talud worden geplaatst. Dit talud was circa 10 m hoog, slechts 1,5 tot 2 m breed en erg steil, met aan de andere kant de directe ligging van de snelweg. Deze
afmetingen lieten enkel zeer klein materieel toe.’

Hierdoor heeft ons team het werk voor een groot deel handmatig uitgevoerd. ‘Zo hebben we zoveel mogelijk materialen met een telescoopkraan naar boven gehesen,’ vertelt Thijs. ‘Via een minder steile opgang van het talud konden we een 1.5 ton rupskraan inzetten voor het graven van de sleuven voor het gaas en het transporteren van de materialen boven op de talud. Bovenop het talud hebben we alle palen handmatig gezet.’

Het

dassenraster

Het dasraster is 100 cm hoog en gaat 50 cm de grond in, waarvan 20 cm naar beneden en 30 cm is omgebogen naar de wildzijde, om te voorkomen dat de dassen hun weg onder het raster
doorgraven. Manager bedrijfsbureau Willem van der Heijden: ‘Aanvankelijk zou er een raster met een lengte van 500 m worden geplaatst, maar dit veranderde na de voorbereidende inspectie in 1.080 m. Ons team heeft daarna snel geschakeld in de planning om het werk op een logische manier uit te voeren.’

Rekening houdend

met de dassen

Een ecologisch adviesbureau heeft bijgedragen aan het werkplan met een rapportage over de precieze veldlocatie van de burchtgangen en – kamers. Willem legt uit: ‘Werken met een kleine kraan en handmatig werken zorgde ervoor dat we nauwkeurig konden werken. Op advies van het ecologisch adviesbureau hebben we de uitvoeringsperiode aangepast naar een startpunt na de bouwvak om de paringstijd van de dassen niet te verstoren. Kortom, we hebben optimaal zorg gedragen voor het welzijn van de dassen.’

Aanvullende

werkzaamheden

Om het leefgebied verder onaantrekkelijk te maken, heeft ons team de begroeiing op het talud met de huidige burcht verwijderd. ‘Beschutting door begroeiing is uiteraard fijn voor dassen,’ zegt Thijs. ‘Nu is het een kale vlakte. Ook hebben we drie dassenpoorten geplaatst zodat de dassen het gebied uit kunnen, maar niet terug. Daarnaast zijn er nog twee onderhoudspoorten geplaatst voor toegang van het waterschap bij de sloten.’

De dassen krijgen al in de gaten dat ze ingesloten worden in hun oude burcht en graven hun weg naar buiten richting de nieuwe kunstburcht.

Effect

Het dassenraster laat onmiddellijk effect zien. ‘Toen we bijna klaar waren zagen we dat de dassen al een weg naar buiten aan het graven waren om hun huidige burcht te kunnen verlaten. Zij merken dus duidelijk dat zij worden ingesloten. De doelstelling om de dassen te verhuizen en het talud veilig te stellen wordt daarmee vast en zeker behaald.’

Hans van Lankveld, hoofduitvoerder Dura Vermeer.

Opdrachtgever aan het woord

Hans van Lankveld, hoofduitvoerder bij Dura Vermeer: ‘Waarom bellen we naar Jos Kanters Groenvoorziening? De kwaliteit die we inmiddels kennen van JKGV is betrouwbaar, degelijk en van goede prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast zijn de lijnen met het bedrijf heel kort. Na een telefoontje ontvang je in no time advies en prijs. Voor de opstartfase van de samenwerking verwijst Willem ons naar de juiste mensen in zijn team. Na de opstartfase komen we elkaar buiten weer tegen in de uitvoering en werken we met Thijs en zijn team. In de dagelijkse gang van zaken heb ik als uitvoerder contact met de voormannen. Dat contact verloopt vlot en laagdrempelig. Bij problemen of wijzigingen, zoals wanneer een hek elders mag komen of dat een poortje rechtsdraaiend in plaats van linksdraaiend wordt, neem ik contact op met Thijs. Door die korte lijnen houden we enerzijds regie maar heeft JKGV anderzijds tijd om te schakelen. Door het goede contact komen we samen altijd uit op de beste oplossing.’