Rasterwerk en aanplanten bomen langs N631

De N631 tussen Rijen en Oosterhout is heringericht met verkeersveiligere wegen en fietspaden. Jos Kanters Groenvoorziening is ingeschakeld voor het aanplanten van bomen, ter compensatie van de bomen die hebben moet wijken tijdens de herinrichting, en om de rotondes te beplanten. Het project betreft een RAW-bestek dat gefaseerd is uitgevoerd.

De vraag

van de klant

In opdracht van BAM Infra zijn wij gevraagd om de herinrichting van de N631 tussen Oosterhout en Rijen te realiseren. Zo beschreef het bestek het plaatsen van rasters, wildroosters en bomen langs de 6 kilometer lange weg.

Veel bekabeling

in de grond

De aanplanting van de bomen vroeg om een flexibele aanpak van ons, met name doordat de weg in meerdere fases was opgedeeld. De werkzaamheden werden extra bemoeilijkt door de aanwezige kabels en leidingen in de wegberm. Om deze te lokaliseren, doen we van tevoren een klicmelding, om te kijken waar de kabels lopen. Door deze melding buiten digitaal beschikbaar te hebben, kunnen we middels GPS-locaties heel gericht bekijken of de te planten bomen in conflict komen met de kabels en leidingen.

Advies

over beplanting

Hoewel het RAW-bestek betreft, kijken we altijd mee met wat er voorgeschreven is qua beplanting. Met onze kennis en ervaring zien we snel of er nog verbeteringen mogelijk zijn en waar er slimmere keuzes gemaakt kunnen worden. Dit betreft soms de soort beplanting, maar kan ook gaan over de grondverbetering van de plantplaats. Zo is de bestaande plantplaats niet altijd voldoende om een boom te plaatsen. Door vooraf boringen te verrichten, brengen wij een gericht advies uit om een goede groeiplaats in te richten voor de te planten bomen.

Wat is

onze rol?

  • Aanplanten van bomen
  • Aanbrengen van rasters en wildroosters
  • Beplanten rotondes
Rasters en

wildroosters

Behalve de beplanting zijn we ingeschakeld om het traject te voorzien van rasters en wildroosters. Het ging aanvankelijk om 6 kilometer raster, maar we zagen al snel dat veel bestaand raster met enkele aanpassingen hersteld kon worden, in plaats van totaal vervangen. Om zinloze investeringen tegen te gaan, hebben we veel rasters behouden, zodat de klant geen overbodige kosten maakt. Een duurzame gedachte.