Gemeente Land van Cuijk voorloper in biodiversiteit

De gemeente Land van Cuijk heeft de focus bij vergroeningsprojecten op diversiteit. Dat levert een breed scala aan boomsoorten en sierbeplanting op in de gemeente. Als één van de vaste partners van de gemeente was aan ons de taak om nieuwe beplanting op een schoolterrein en verschillende speelplekken te plaatsen. En daar blijft het niet bij. ‘Met de gemeente hebben we afgesproken dat we niet alleen de aanleg, maar ook de nazorg en het onderhoud voor het komende jaar gaan doen,’ aldus Thijs Ivits, uitvoerder bij Jos Kanters Groenvoorziening.

Diversiteit

Door een wijk in Mill West loopt een slinger van groen, waar verschillende speelmogelijkheden gecreëerd zijn. ‘Eén van onze opdrachten was om deze plekken te voorzien van 28 bomen, bestaande uit maar liefst 16 verschillende soorten en 30 verschillende combinaties kleine plantsoorten,’ vertelt Thijs. ‘Dat is heel divers. Door meerdere soorten te planten krijg je over het algemeen een sterkere groenontwikkeling. Als er één soort uitvalt, valt nu niet meteen alles uit.’ De gemeente experimenteert graag met verschillende boomsoorten, zodat getest kan worden welke bomen bestand zijn tegen de steeds extremere droge en natte periodes. Thijs: ‘Op deze manier wil de gemeente een zo goed mogelijk assortiment voor de toekomst bepalen.’

Door meerdere soorten te planten krijg je over het algemeen een sterkere groenontwikkeling

Deze diversiteit komt nog sterker terug op het vernieuwde schoolterrein van basisschool de Peppels en Canadas in Boxmeer. ‘Hier zijn bijna 25 bomen geplaatst, met ongeveer 19 verschillende boomsoorten. Dat is bijna per boom een andere soort.’ Aan het woord is Jeroen Burgman, beheerder bij de gemeente Land van Cuijk. ‘Door de diversiteit in boomsoorten te bevorderen, voorkom je niet alleen eventuele boomziektes, maar bevorder je ook de fauna. Daarbij geeft deze diversiteit een heel andere buitenbeleving die veel prettiger is.’ Hoewel deze aanpak voor de gemeente al jaren business as usual is, had dit voor Jeroen allemaal veel eerder gemogen. ‘Hier hadden we 20 jaar geleden al mee moeten beginnen.’

Boomfeestdag

De locaties hebben samen met dit vergroeningsproject een flinke metamorfose ondergaan. Zo heeft de gemeente de speeltoestellen op de speelplekken in Mill vervangen. De oude speeltuin in Boxmeer is bij de school betrokken en opnieuw ingericht met onder andere een basketbalveld en een fietscrossbaan. De hekken om het terrein zijn verwijderd, er zijn hoogteverschillen gerealiseerd en in samenwerking met het waterschap Aa en Maas zijn er wadi`s gecreëerd. De bomen zijn allemaal voorzien van informatiebordjes. ‘Hier komen mensen speciaal langs om de bomen te bekijken,’ zegt Thijs. ‘Het terrein is ook echt getransformeerd tot een soort tuin. Mooi om te zien.’ Op 17 januari hebben wij, samen met de kinderen van de basisschool, een aantal bomen geplant tijdens een boomfeestdag. ‘Dat was wel leuk,’ vertelt Jan van de Heijden, voorman bij Jos Kanters, die aanwezig was bij de boomfeestdag. ‘Daar waren bestuurders van de gemeente en het waterschap ook bij.’

Voor Jeroen is deze transformatie van het schoolplein helemaal bijzonder. ‘Mijn kinderen gaan naar deze school. Mijn oudste dochter heeft bij het planten van de bomen tijdens de boomfeestdag nog meegeholpen. Tegen de tijd dat de jongste van school af gaat, zullen de bomen daar al flink gegroeid zijn.’

Raamovereenkomst groen

Ons team werkt graag samen met de gemeente. ‘We krijgen veel vrijheid en bij vragen zijn ze goed bereikbaar,’ vindt Thijs. Een andere factor van belang is de ‘Raamovereenkomst groen’ die de gemeente met ons voor een periode van vier jaar heeft afgesloten. ‘In deze overeenkomst ligt globaal vast wat wij moeten doen,’ legt Thijs uit. ‘In aparte deelopdrachten worden specifieke afspraken gemaakt zonder dat daarvoor weer een aparte aanbestedingsprocedure moet worden doorlopen. Hierdoor kunnen we snel schakelen en dat werkt voor ons heel prettig.’ Zo heeft de gemeente met ons niet alleen afspraken gemaakt over de aanplant, maar ook over de nazorg. ‘Voor het eerste jaar maakt de diversiteit van de beplanting nog niet zoveel uit,’ legt Thijs uit. ‘Je moet vooral goed in de gaten houden of de beplanting aanslaat. Dat betekent dat je de bemesting en de waterafgifte moet verzorgen en de bomen moet beschermen tegen zonnebrand. Als het groen is aangeslagen en gaat groeien, dan komt de verzorging voor de specifieke soorten pas om de hoek kijken.’

‘In aparte deelopdrachten worden specifieke afspraken gemaakt zonder dat daarvoor weer een aparte aanbestedingsprocedure moet worden doorlopen’

Overigens is de gemeente andersom ook tevreden over ons. ‘Als er kleine wijzigingen zijn wordt dat goed en snel opgepakt,’ vindt Rick Kerkhoff, toezichthouder bij de gemeente en verantwoordelijk voor het eindresultaat. ‘Wat daarin ook helpt is de app groep waarin alle betrokkenen zitten van Jos Kanters Groenvoorziening en de gemeente die met deze projecten te maken hebben. Zo kun je heel snel met elkaar schakelen.’ Kerkhoff stelt ook de zorgvuldige afwerking van onze werkzaamheden erg op prijs. ‘Eventuele schade tijdens de werkzaamheden werd netjes hersteld. Nee hoor, dat ging allemaal echt prima.’ De werkzaamheden, die in januari startten, zijn begin maart afgerond.