Dassenraster langs N605 Boekel

In Boekel is met de N605 een nieuwe randweg aangelegd van zo’n 5 kilometer lang. Dit traject is door Jos Kanters Groenvoorziening voorzien van zo’n 10 kilometer dassenraster om te voorkomen dat klein wild de weg oversteekt. Het raster is uitgevoerd met zo’n 20 poorten voor de beheerders en de naastgelegen perceeleigenaren, met name agrariërs.

De vraag

van de klant

In opdracht van Dura Vermeer zijn wij gevraagd om langs de nieuwe randweg Boekel aan weerszijden van de weg een te dassenraster plaatsen. Projecten van dergelijke omvang vragen om een flexibele afstemming met de opdrachtgever. Gezien de werkzaamheden van andere partijen op de locatie is het belangrijk om af te stemmen wie waar bezig is, en op welk moment.

Innovatie van eigen makelij:

De dassenpoort

De plaatsing van kleinwildraster betreft een design- en constructproject. Dat betekent dat we met de opdrachtgever mee kunnen denken over de in te zetten materialen. Uiteindelijk hebben we onze eigen dassenpoort ingezet. Deze poort is een slim alternatief voor de bestaande aluminium poorten. De poort is zodanig ontworpen dat het de natuurlijke doorgang van de das nabootst. Daardoor vinden de dieren deze poorten in hun route om terug te keren naar hun natuurlijke leefgebied.

Naast de zelfontwikkelde dassenpoorten hebben we tijdens dit project nóg een product van eigen makelij ingezet. Om het leefgebied voor uilen te behouden, hebben we T-palen op maat gemaakt die precies boven de begroeiing uittorenen. Met deze eigen producten hebben we als innovatieve organisatie echt onze handtekening gezet onder dit project.

Wat is

onze rol?

  • Plaatsing kleinwildraster met poorten
  • Plaatsing dassenpoort en uilenpaal (eigen ontwikkeling)