René Gros (’s-Hertogenbosch): ‘Jos Kanters Groenvoorziening denkt continu vooruit en met ons mee’

Jos Kanters Groenvoorziening heeft 285 bomen aangeplant bij de Rosmalense Plas in ’s- Hertogenbosch. Na het nemen van maatregelen na regenval in het wadi-gebied kon het plantwerk doorgaan en heeft ons team het werk op 18 april opgeleverd. ‘We zijn blij dat alle bomen er goed in staan en dat alles er mooi bij staat,’ laat senior toezichthouder bij de gemeente ’s- Hertogenbosch René Gros weten.

 

Gescheiden door een sloot grenst bedrijvenpark Rosmalense Plas aan een natuurgebied. In het vergroende gebied dat bij het bedrijvenpark hoort, zijn wadi’s aangelegd. Met deze klimaat-
adaptieve maatregel wil de gemeente het hemelwater in het gebied houden.

285 bomen op elf schiereilandjes

In het vergroende gebied van enkele hectaren vormen de wadi’s een afwisseling met elf schiereilandjes. Hierop heeft ons team 285 bomen geplant. De bomen verschillen in maat en soort,
waaronder Alnus glutinosa en Alnus glutinosa beveerd, Ulmus laevis en Ulmus laevis beveerd, Acer monspessulanum, Populus nigra en Populus nigra beveerd, verschillende Salix-cv’s waaronder een knotwilgvorm en beveerd, en Tilia- en Prunus-cv’s. Na het aanplanten van de bomen moet er door spontane ontwikkeling grasbegroeiing komen.

Strategisch vergroenen

Senior toezichthouder René Gros: ‘De gemeente ’s-Hertogenbosch is vooruitstrevend in het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving, door het aanbrengen van groen op een strategische manier. Duurzaamheid, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit staan hoog op de agenda. Wateropvang in het eigen gebied is niet alleen een vorm van circulariteit, omdat het hemelwater rustig het grondwater inzakt, maar ook een klimaat-adaptieve maatregel waarmee het rioolstelsel wordt ontlast.’

René Gros, senior toezichthouder bij de gemeente s'- Hertogenbosch.

Samen de uitdaging aangepakt

Ons team van grondige aanpakkers stond voor een uitdaging: het terrein was nat door de regenval en het grondwerk was recentelijk -in het najaar- gedaan, waardoor de grond weinig ingeklonken was en er nog veel vocht in de onderlagen zat. Omdat het terrein slecht begaanbaar was, bestond het risico dat het plantwerk uitgesteld moest worden.

René vertelt: ‘Jos Kanters Groenvoorziening is met ons om tafel gegaan om te zoeken naar een oplossing, praktisch en financieel gezien. Voor ons had het een grote meerwaarde dat de bomen, met extra te nemen maatregelen, toch geplant konden worden. Na het uitproberen van meerdere opties kwamen we tot werkende maatregelen waardoor het werk kon doorgaan. Daar zijn we samen keurig uitgekomen, want als de samenwerking in de basis goed zit en er netjes wordt geprijsd, is er weinig discussie.’

‘Alles gebeurt in samenspraak, dat is prettig’

Uitvoerder bij Jos Kanters Groenvoorziening Thijs Ivits vult aan: ‘Een van de maatregelen bestond uit het ombouwen en uitrusten van een kraan met bredere rupsen van in totaal 90 cm. Hierdoor kregen de banden een groter draagvlak, met als resultaat minder druk per cm2. Een kleinere kraan hebben we daarnaast ingezet om, in combinatie met de andere kraan, tempo in het werk te kunnen houden, ondanks de lastige omstandigheden. Ook hebben we onze kunststof rijplaten toegepast op de plekken waar we veel in en uit reden. Omdat de minigraver en miniloader licht van gewicht zijn, zakken ze met gebruik van de kunststof rijplaten nog minder weg in de natte ondergrond. Hierdoor konden we alle bomen, die we in de tussentijd tijdelijk in de grond hadden gezet om hun kwaliteit te behouden, toch planten en is het werk goed verlopen.’

Opdrachtgever aan het woord:

Senior toezichthouder bij de gemeente ’s-Hertogenbosch René Gros vertelt over de samenwerking met Jos Kanters Groenvoorziening: ‘Jos Kanters Groenvoorziening had al meerdere malen bij ons gewerkt in onderaanneming. We waren als gemeente gecharmeerd van hun oplossingsgerichte aanpak en manier van communiceren. Bovendien sprak het ons aan dat het team fris en jong is en er vol voor gaat. Hierdoor hebben we ze meerdere malen uitgenodigd, onder meer bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding voor de Rosmalense Plas, om mee in te schrijven om rechtstreeks voor ons te werken.’

De samenwerking met ons team was volgens René naar tevredenheid. ‘Ontzorgen en pro-activiteit zijn natuurlijk een hippe term, maar wat we simpelweg ervaren hebben, is dat team Jos Kanters Groenvoorziening continu met ons meedenkt en goed vooruit denkt. Hierdoor hoeven we als gemeente nergens achteraan. Ze nemen het juiste materieel en gereedschap mee naar het werk, wanneer punten in het contract niet helemaal duidelijk zijn of wanneer het weer tegen zit zoeken zij direct naar een oplossing, én ze zorgen voor duidelijkheid in de communicatie, ook naar bewoners. Afspraken die we met elkaar maken zetten zij standaard netjes op papier, zodat we als opdrachtgever voortdurend weten waar we aan toe zijn. Alles gebeurt in samenspraak. Dat is prettig.’