Aanpakkers in groen planten efficiënt en accuraat 315 bomen langs de Kempenbaan in Veldhoven

In januari 2022 heeft ons team langs de heringerichte Kempenbaan in Veldhoven 315 bomen aangeplant. Een deel van deze bomen kreeg op het laatste moment een nieuwe plek. Hierdoor heeft het team zich van zijn grondige kant kunnen laten zien: in twee weken tijd hebben onze aanpakkers deze klus geklaard! Uitvoerder Thijs Ivits: ‘Onvoorspelbaarheid hoort bij ons vak. Wij denken altijd meteen positief en oplossingsgericht met de opdrachtgever mee.’

De Kempenbaan West in Veldhoven is door aannemingsbedrijf Van Gelder op basis van UAV-GC aanbesteding verbreed en ontsloten met de N69 en de A67. Bij de herinrichting van de Kempenbaan in Veldhoven zijn gemeente, provincie en rijkwaterstaat betrokken. Jos Kanters Groenvoorziening heeft zowel in het voorjaar 2021 als in januari 2022 aanplantwerkzaamheden verricht voor aannemingsbedrijf Van Gelder.

Opdrachtgever aan het woord

Ronald Klep, projectleider bij aannemingsbedrijf Van Gelder: ‘Het project kende zijn uitdagingen doordat het een UAV GC-contract betrof waardoor niet alles tot in detail is omschreven zoals in een RAW-bestek en bij Van Gelder de nadruk ligt op de weg, groen volgt aan het einde van het project. Ook kan er discussie ontstaan over wie waarvoor verantwoordelijk is. In dit geval werd er op het laatste moment om extra kuub doorwortelbare grond gevraagd, doordat de bermen ongeschikt bleken voor bomenaanplant. Dat was voor alle partijen onverwacht, wij hadden dat ook nog nooit meegemaakt. Toch zijn de afstemming en planning gedurende het hele project goed verlopen bij Jos Kanters Groenvoorziening. Zij hebben in een korte tijd veel werk verzet. Ondanks de uitdagingen konden we het werk op tijd opleveren.’

Onze groene aanpakkers hebben in twee weken tijd 315 bomen in de maat 18-20 langs de weg aangeplant! Deze bomen zijn van tevoren op een bepaalde volgorde ingeladen bij Boomkwekerij Udenhout. Hierdoor kon de vrachtwagen met daarachter een actieraam in één werkgang langs het werk rijden en konden onze aanpakkers in groen de bomen precies in de goede volgorde eraf halen. Uitvoerder Ivits legt uit: ‘Veiligheid staat hoog in het vaandel bij Jos Kanters Groenvoorziening. We proberen vaak slim te werken, zodat we zo snel mogelijk kunnen werken langs de weg, vanuit veiligheidsoogpunt van onze medewerkers en de weggebruikers.’

Leverancier aan het woord

Thomas de Ruijter, accountmanager bij Boomkwekerij Udenhout: ‘Team Jos Kanters Groenvoorziening probeert zo efficiënt mogelijk te werken, maar is tevens erg accuraat op de werkvloer. Door alle buitenervaring weet iedereen precies wat er moet gebeuren op projecten. Maar ook binnen op kantoor staat iedereen in nauw contact met wat er buiten gebeurt en zijn de lijnen kort. Bij Jos Kanters Groenvoorziening worden zaken altijd direct teruggekoppeld, zodat we in onze samenwerking nooit achter de feiten aan lopen. Bij onvoorziene zaken kijken zowel Boomkwekerij Udenhout als Jos Kanters Groenvoorziening niet achterom, maar denken positief vooruit met een oplossingsgerichte blik. Doordat de twee bedrijven die eigenschappen met elkaar gemeen hebben, duurt de samenwerking al zo lang.’

 

Verschoven boomgaarden

Op het laatste moment heeft team Jos Kanters Groenvoorziening snel geschakeld, nadat de plantlocatie van 91 bomen iets werd verschoven naar een plek waar meer doorwortelbare ruimte kon worden gecreëerd in de berm. ‘We werden een beetje verrast door de wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke uitvraag, maar onvoorspelbaarheid hoort bij ons vak. We hebben er direct het beste van gemaakt en met onze opdrachtgever mee gedacht,’ vertelt Ivits. ‘In een week tijd hebben we samen met Van Gelder de boomgaten verschoven. De bodem is op nieuwe plekken doorgespit en bemest. Vervolgens hebben we twee weken lang met ons team en twee kranen flink gas gegeven om de bomen in de nieuwe aangelegde boomgaten aan te planten.’

Verkeersmaatregelen

Het nemen van verkeersmaatregelen vormde bij dit project voor team Jos Kanters Groenvoorziening de grootste uitdaging. Thijs Ivits legt uit: ‘Gedeeltelijk kon team Jos Kanters meeliften met een rijbaanafzetting van opdrachtgever Van Gelder. Toen zij de Kempenbaan eind juni 2021 afsloten, heeft ons team een eekhoornbrug geplaatst over de weg. De wegoverspanning van deze eekhoornbrug betrof een bovengemiddeld grote afstand van 120 meter. Dat vereist een complexe installatie, met palen die enorm stevig staan. Het was noodzakelijk en heel prettig dat we deze werkzaamheden konden uitvoeren terwijl de weg was afgesloten. In januari was de Kempenbaan alweer in gebruik en had Jos Kanters toestemming om een rijdende afzetting in te zetten om de laatste plantwerkzaamheden uit te voeren.’

Oplevering

Vlak voor carnaval heeft Jos Kanters Groenvoorziening de Kempenbaan opgeleverd. Dit leverde prachtige foto’s op: weer een werk gemaakt waar we trots op kunnen zijn!